گالری

WIDEX T-DEX

دستگاه شارژی است که به عنوان رابط بین موبایل و سمعک های دارای تله کویل قابل استفاده است. این دستگاه قابل استفاده با انواع سمعک های داخل گوشی و پشت گوشی دارای تله کویل (T-Coil) از هر نوع برند و کمپانی سمعک می…
فهرست