انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 16:02 بعدازظهر

خدمات غربالگری و بیمار یابی
سنجش شنوایی در مهد کودکها و مدارس
چنانچه گفته شد سنجش شنوایی ابتدایی - بلافاصله پس از تولد - بهترین راه برای شناسایی کم شنواییهای مادرزادی است و همانطور که توصیه شد تمامی کودکان بهتر است تا سن 5 سالگی هر سال دو بار سنجش شنوایی شوند تا از سلامت وضعیت شنوایی آنها اطمینان حاصل شود. سنین کودکی و پیش از دبستان مهمترین دوران فراگیری مهارتهای ارتباطی، کلامی و شنیداری است. افت شنوایی خیلی خفیف در یک یا دو گوش می تواند آیندة کسب مهارتهای فوق را بشدت متزلزل کند. بدنبال بیماریهای اکتسابی (حتی سرما خوردگی) کودک می تواند دچار مشکل شنوایی شده و در بسیاری از موارد چون این مشکل شنوایی فاقد درد است (یا پس از درمان درد از بین می رود ولی افت شنوایی هنوز وجود دارد و یا بیماری راجعه است)، کودک از دریافت کامل اصوات محیطی و گفتاری باز می ماند. خوب است بدانیم که تعدادی از بیمارانی که در آزمون شنوایی بدو تولد طبیعی گزارش می شوند می توانند دچار افت شنوایی مادرزادی تاخیری یا پیشرونده شوند که علت آن ژنتیک، ابتلاء به زردی نوزادی، سیاه شدن و کمبود اکسیژن هنگام تولد و قرار گیری در دستگاه انکوباتور می باشد. حتی ابتلاء به اوریون در سنین کودکی می تواند یک گوش را دچار کم شنوایی شدید تا عمیق کند و خانواده به هیچ وجه از وضعیت شنوایی او آگاهی نیابد. در صورتی که همین کودکان به علت حذف نیمی از راههای شنوایی محیطی و مرکزی و عدم دریافت صدا از همه جهات دچار مشکلات ارتباطی جدی و تاخیر در کسب مهارتهای گفتاری و شنیداری خواهند شد. در حال حاضر متاسفانه وضعیت آزمونهای بیماریابی شنوایی کشوری به گونه ای است که پس از سنجش شنوایی اولیة نوزادی، نوزادی یا کودک به حال خود رها می شود و تا سن 6سالگی که آزمونهای پیش از دبستان (برای ثبت نام مدارس) صورت می گیرد هیچ گونه کنترلی بر شنوایی کودک نمی شود. در حالی که در این سنین اهم مهارتهای شنوایی و ارتباطی در حال شکل گیری است. محرومیت از شنوایی کامل در این سنین باعث عدم تشکیل سیناپسهای ارتباطی مغز و کاهش شدید مهارت مغز در تفکیک و درک صداها شده و حافظة شنیداری را شدیدا دچار مشکل می کند. جالبتر اینکه پس از سن 6 سالگی و آزمون پیش دبستانی، مجدداً دانش آموز به حال خود رها می شود تا پایان دورة ابتدایی که تست شنوایی تکرار می شود. برای حل این نقیصه انستیتو ادیولوژی آریانا تنها مرکز در سطح کشور است که سنجش شنوایی را در سطوح مهد کودکهای تهران (و از سن یک سالگی تا پایان دورة پیش دبستانی) با تامین تجهیزات به روز و کامپیوتری و پرسنل مجرب عملیاتی کرده است. درحین تمامی آزمونها هیچ گونه عوارض، درد و ناراحتی برای کودک ایجاد نمی شود و نتایج آزمون و لزوم پیگیریهای بعدی مکتوب برای خانواده ها ارسال خواهد شد.
روش کار:
 15 روز قبل از انجام آزمون غربالگری شنوایی در مهد کودکها، بروشور حاوی اطلاعاتی در خصوص ضرورت غربالگری شنوایی درکودکان سنین مهد کودک و پیش دبستانی تحویل مهد کودکها خواهد شد که به دست والدین کودکان رسانده شود. همزمان پوستر طراحی شده در این زمینه هم در مهد نصب می شود و یک عدد بنر بزرگ نیز درب ورودی مهد کودک نصب خواهد شد تا کودکانی که محل سکونت آنها همان محلی است که مهد قرار دارد ولی به مهد نمی روند یا در مهدهای دیگر نگهداری می شوند هم بتوانند در محل آزمون حاضر شده، تحت آزمون قرار گیرند و کارت سلامت شنوایی دریافت کنند.
روش آزمون در کودکان زیر 4 سال بعد از تشکیل پرونده و اتوسکوپی (معاینة مجرای گوش و پردة گوش)، آزمون کامپیوتری اتوماتیک  TEOAE Immittance می باشد که نیازی به همکاری کودک نداشته و کل مراحل خودکار، سریع و فاقد هرگونه عوارض جانبی ودرد است.
برای کودکان بین 4 تا 6 سال بعد از تشکیل پرونده و اتوسکوپی (معاینة مجرای گوش و پردة گوش) آزمونهای کامپیوتری Immittance و ادیومتری تون خالص انجام می شود که در این موارد نیز مراحل آزمونها  فاقد درد و عوارض جانبی است.
تمامی دستگاهها ی مورد استفاده از مطمئن ترین برند های سازندة دستگاههای شنوایی شناسی اروپایی تهیه شده است و نتایج در کارتی که با دقت تمام طراحی شده تحویل خانواده خواهد شد و در صورت نیاز به آزمایشهای تکمیلی شنوایی شناسی و یا هر گونه اقدام درمانی مراتب به اطلاع خانواده و مهد کودک خواهد رسید.
. مدیران مهد کودک جهت انجام این آزمایشها و پذیرش با تلفن 88100808 تماس حاصل نمایند.