انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

حفاظت شنوایی
حفاظت شنوایی
اگر چه سیستم شنوایی برای جلوگیری از ورود صداهای بلند با داشتن دو ماهیچة کوچک درگوش میانی تکامل یافته است (که این دو ماهیچه به محض ورود صداهای بلند منقبض و مقاومت مجموعة زنجیرة استخوانچه‌ای و گوش میانی را در برابر عبور صدا افزایش می دهد) ولی به دلایل متعدد ثابت شده است که صدای خیلی بلند و خصوصاً تکانه ای (مثل صدای شلیک با اسلحه یا ترقه و...) به روشهای زیر آسیب جدی به شنوایی وارد می کند:
1-    سوراخ یا پاره کردن پردة گوش: که ممکن است بدنبال صدای بلند قسمتهای نازکتر پرده پاره شود.
2-    از هم گسیختگی زنجیرة استخوانچه ای: حرکت شدید وخیلی ناگهانی در مجموعة زنجیرة استخوانچه ای می تواند باعث در رفتگی مفاصل بین استخوانچه ای شود.
3-    نشت مایع پری لنف: صدای خیی بلند می تواند باعث پارگی دریچة بیضی شود و نشست و تخلیة مایع گوش داخلی را موجب شود و حلزون شنوایی را کلاً از بین ببرد.
4-    آسیب غشاء پایه و سلولهای موئی حلزونی: تحرک شدید استخوان رکابی ناشی از ورود صدای بلند به گوش و ایجاد یک موج حرکتی هیدورلیک شدید در حلزون، می تواند باعث پاره شدن تاژکهای سلولهای موئی حلزونی شده و یا غشاء تکتوریال بالای غشاء پایه را از تاژکها جدا کند وافت شنوایی جدی راموجب شود.
ضربه به گوش و ناحیة گیجگاهی هم می تواند به همین دلایل افت شنوایی جدی را موجب شود. درضمن قرارگیری در معرض صدای بلندتر از 80 دسی بل در محیط کار در مدت زمان طولانی موجبات افت شنوایی ناشی از محیط کار ( افت شنوایی شغلی) را فراهم می‌کند. افت شنوایی ناشی از صدا می تواند جزئی یا کلی، یک یا هر دو گوش وموقت یا دائمی باشد. لذا توصیه می شود که
1-    تا جای ممکن از صداهای ناگهانی پرهیز کنید در مکانهایی که امکان این صداها هست حضور پیدا نکنید یا از هدفونهای محافظ گوش استفاده کنید.
2-    در محیط کارخانجات اگر پر سر و صدا هستند از کارشناس بهداشت حرفه ای خود بخواهید که سطح صدا را بررسی کند و در صورت نیاز از محافظ گوش استفاده کنید.
3-    در صورت وجود صداهای بیش از حد در محیط کار از کارشناس بهداشت حرفه ای بخواهید استراحت صوتی به شما بدهد و شیفت کاری خود را عوض یا ساعات کار درآن محیط را کم کنید.
4-    در درگیریها به شدت مواظب گوش خود باشید.
5-    تحقیقات نشان داده که بهترین محافظهای گوش قالبهای محافظ صدا هستند که از گوش خود بیمار قالب گیری شده و داخل مجرای گوش و کل لالة گوش را پر می کنند و بهترین تقلیل دهنده صدا هستند. این قالب ها در جنس نرم (ترموسافت و سیلیکونی) قابل سفارش هستند.


6-    از آنجا که آلودگی صوتی در محیطهای شهری هم موجبات افت شنوایی، استرس و ناراحتی عصبی و خستگی پذیری عصبی را  فراهم می کنند، قالبهای جدیدی هم ساخته می شود که فیلتر کنندة صدا هستند و اجزاء بلند ونامناسب صدا را حذف می کنند. این قالب ها شبیه قالب محافظ صدا از گوش بیمار قالب گیری شده ولی داخل آنها فیلتر خاصی برای تصفیة صدا گذاشته می شود و آثار بسیار مناسبی در محیطهای پر سر و صدای شهری بر سلامت عصبی و شنوایی افراد دارد.
7-    آب آلوده و فشار ناشی از پریدن داخل آب می تواند موجب سوراخ شدن پردة گوش و عفونت شود. معمولاً کسانی که از خارش و کیپی در گوش بدنبال حمام، استخر و یا بازیهای آبی شاکی هستند بهترین گزینه ها برای استفاده از قالبهای محافظ آب هستند که این قالبها دقیقاً مشابه قالبهای محافظ صدا و از جنس نرم هستند.
8-    برای خاراندن گوش هیچگاه وسیلة خارجی را وارد گوش نکنید.
9-    بدنبال هرگونه آسیب به گوشها ناشی از صدا، ضربه و یا آب سریعاً به پزشک متخصص گوش وحلق وبینی مراجعه کنید.