انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

نشانه های کم شنوایی
نشانه های کم شنوایی

•    الف : نشانه های کم شنوایی در نوزادان و شیرخواران:
بهتر است با اطلااع از شاخصهای رشد شنیداری نوزادان و شیرخواران، عدم کسب این مهارتها و یا تاخیر بیش از6 ماه در کسب آنها را به عنوان نشانه های کم شنوایی در نظر بگیریم:
•    شیرخوار از ابتدای تولد تا 3 ماهگی
1-    شیرخوار با صدای بلند از جا می پرد یا پلک می زند.
2-    شیرخوار با صدای بلند بیدار می شود و یا در هنگام بیداری تعجب می کند و چشمانش گشاد می شود.
3-    با شنیدن صدای آشنا (مادرش) آرام می شود.
4-    نسبت به شنیدن صدا با خندیدن یا صدا در آوردن پاسخ می دهد.
•    شیرخوار از 4 تا 6 ماهگی
1-    چشمها یا سرش را برای جستجوی منبع صدا می چرخاند.
2-    حتی هنگامی که شما را نمی بیند، نسبت به صدای شما عکس العمل دارد.
3-     از جغجغه واسباب بازی صدا دار لذت می برد.
4-    وقتی با او صحبت می کنید به شما می خندد.
•    شیرخوار از 7 تا 9 ماهگی
1-    با شنیدن اسم خودش عکس العمل نشان می دهد.
2-    صداها را تکرار می کند.
3-    برای نیازهای مختلف خود با صداهای مختلفی گریه می کند.
4-    به نظر می رسد که معنی کلمات ساده مثل بای بای را می فهمد.
•    شیرخوار از 10 تا 12 ماهگی
1-    نسبت به تغییر تن صدای شما عکس العمل دارد.
2-    دستورات شما را می فهمد و انجام می دهد.
3-    اسباب بازی را بدون آنکه به آن اشاره کنید به شما می دهد.
4-    صدای ساده دیگران مثل بابا و مامان را تکرار می کند.
5-    با صدای خود توجه شما را جلب می کند.
•    کودک از 19 تا 24 ماهگی
1-    تا حدود 300 کلمه را فرا می گیرد و بیان می کند.
2-    جملات 2 و سه کلمه ای می گوید.
3-    به سوالات بله یا نه عکس العمل درست دارد.
در صورتی که شیرخوار یا کودک شما نسبت به شاخصهای فوق تاخیر(بیش از 6 ماه) داشت با متخصص شنوایی شناسی مشورت کنید. وجود تاخیر نسبت به این شاخصها نشانه قطعی کم شنوایی نیست ولی به عنوان مورد مشکوک قلمداد شده و باید شیرخوار یا کودک حتماً آزمایش شنوایی شود. حتی اگر نوزاد شما در بدو تولد آزمایش شد و سالم بود، این لیست را حتماً همیشه در نظر داشته باشید و هرچند وقت یکبار مرور کنید تا در صورت شناسایی موارد مشکوک سریعتر مراجعه کنید.
•    ب- نشانه های کم شنوایی در کودک بالای 2 سال تا 7 سال
1-    عدم توجه و پاسخ نسبت به صداها.
2-    عدم کسب گفتار متناسب با سن که اشتباهاً تاخیر رشدی محاسبه می شود.
3-    فقدان واکنش نسبت به صدای بلند.
4-    عدم توانایی برای جهت یابی صدا.
5-    موقعی که کودک را از دور (اتاق دیگر) صدامی کنید جواب نمی دهد.
6-    تمایل کودک به تکرار گفته ها و اینکه دائماً پس از شنیدن کلام می گوید: (چی؟؟)
7-    تمایل به گوش دادن تلویزیون و موسیقی با صدای بلند.
8-    داشتن مشکلات یادگیری و ضعف در حافظة کوتاه مدت شنیداری.
9-    شکایت از گوش درد یا صدای اضافه در گوش و حتی اعلام کم شنیدن.
10-    نمرات ضعیف در درس دیکته و کلاً ضعف تحصیلی.
•    ج- نشانه های کم شنوایی در بزرگسالان:
از آنجائی که افت شنوایی بزرگسالان معمولاً تدریجی است لذا این نشانه ها کم کم رخ می دهند و فرد مبتلا اوایل صدای تلویزیون را کمی بلندتر می کند و تکرار مکالمات را می طلبد و بعدها این جریان ادامه یافته و بیشتر خود را نشان می دهد.
با مشاهدة یکی از علائم زیر حتماً جهت ارزیابی شنوایی مراجعه کنید:
1-    به نظر شما گفتار دیگران حالت نجوا پیدا کرده است و فکرمی کنید صدای دیگران را نمی شنوید چون آنها آرام صحبت می کنند.
2-    صدای دیگران را براحتی متوجه نمی شوید و باید تمرکز زیاد و دقت بیش از حد بخرج دهید.
3-    هنگام مکالمه با تلفن باید گوشی تلفن را روی گوش خود به سختی بچسبانید ومحیط کاملاً آرام باشد.
4-     صدای رادیو و تلویزیون را بلند می کنید ومعمولاً دیگران از این حالت ناراضی هستند.
5-    صداهایی که برای دیگران قابل شنیدن است برای شما قابل شنیدن نیست. مثلاً صدای موتور یخچال منزل یا صدای کولر را نمی‌شنوید.
6-    نیاز جدی به لب خوانی دارید و باید دائماً به لب دیگران دقت کنید و به همراه آن مکالمه آنها را گوش دهید.
7-    اگر از دور با شما حرف بزنند متوجه کلام نمی شوید. مثلاًوقتی از اتاق دیگری با شما صحبت می شود.
8-    در مکانهای شلوغ عمومی مثل سینما و پارکها و... مشکلات درک شنوایی دارید.
9-    نیاز به تکرار مکالمات دارید و دائماً باید از دیگران بخواهید گفته هایشان را برای شما تکرار کنند.