انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

عوارض افت شنوایی مزمن

عوارض افت شنوایی مزمن:
اگر مدت زیادی از کم شنوایی بگذرد چنین عوارضی را منجر خواهد شد:
1-    محرومیت و عدم تحریک سیستم شنوایی مرکزی وکاهش درک گفتار بیمار که نتیجه گیری و رضایت کمتر پس از دریافت سمعک را بدنبال خواهد داشت.
2-    تاخیر در اکتساب گفتار و زبان و اشکال در تکلم (خصوصاً در کودکان که براحتی جبران پذیر نخواهد بود.)
3-    اختلالات تکلمی در کودکان شامل اختلالات تولید گفتار، اختلال در روانی گفتار، اختلال در صرف و نحو.
4-    اختلال در ارتباط گیری، اختلال در تفکر، اختلال در یادگیری و افت تحصیلی، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال در حافظة شنوایی.
5-    سازش یابی دیرتر با سمعک.
6-    اشکال در جهت یابی و شناسایی منبع صدا و گاها ایجاد خطر جانی یا مالی برای معلول کم شنوا.
7-    نیاز همیشگی نگاه کردن به لب (لب خوانی) و تکرار گفته ها که گاهاً دلخوری یا خستگی مخاطب را بدنبال دارد.
8-    عدم دستیابی به فرصتهای برابر شغلی – اجتماعی و عاطفی در جامعه، گوشه گیری، اضطراب، زود رنجی، جنون سوء ظن و پارانوئید، کاهش فعالیتهای اجتماعی، احساس پریشانی و ناامنی، افسردگی و اشکالات ارتباطی