انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

علل کم شنوایی

علل کم شنوایی
از آنجایی که علل کم شنوایی در نوزادان، شیرخواران و کودکان؛ ارثی، مادرزادی و یا گاهاً اکتسابی (ناشی از بیماریها است) و علل کم شنوایی در آنها با موارد بزرگسالان متفاوت است، علل کم شنوایی در سنین نوزادان، شیر خواران و کودکان را جداگانه لیست می کنیم.
•    علل کم شنوایی در نوزادان، شیرخواران و کودکان:
1-    ابتلاء مادر به سرخجه در 3 ماهة اول بارداری (همچنین ابتلاء مادر به توکسوپلاسموزیس، هرپس زوستر و سیفیلیس)
2-    کم بودن وزن نوزاد پس از تولد (کمتر از 5/2 کیلوگرم) ونارس بودن نوزاد (تولد زودتر از هفتة 37 ام) و پایین بودن نمرة آپگار نوزاد (کمتر از 7)
3-    ضربة شدید به سر نوزاد در حین تولد یا پس از آن و زایمان با دستگاه فورسپس و وکیوم.
4-    کبود شدن نوزاد به علت نرسیدن هوا (هیپوکسی) به او حین زایمان سخت.
5-    نوزادی که پس از تولد به هر علت داخل دستگاه انکوباتور قرار گیرد.
6-    زردی کودک در صورتی که نیاز به تعویض خون باشد.
7-    ابتلاء به تب تشنج توام (مننژیت)، اوریون، فنیل کتون اوری، فاویسم، شکاف کام، هرگونه ناهنجاری در جمجه و ظاهر گوشها، تورم لوزة سوم، عفونت حاد گوش میانی، عفونت مترشحة گوش میانی، مولتیپل اسکلروزیس (MS)، نورو فیبروماتوزیس، سندرم داون، سندرم آلپرت، سندرم آپرت، سندرم وارد نبرگ، سندرم تریچر کولینز، سندرم آشر، سندرم کلاین فلتر.
•    علل کم شنوایی در بزرگسالان:
1-    آلودگی صوتی محیطی و شغلی و ضربة صوتی.
2-    عفونتهای گوش مانند پارگی پردة گوش، عفونت مترشحة گوش میانی، عفونت چرکی گوش میانی، عفونت مزمن گوش میانی.
3-     ضربة شدید به سر و گوشها خصوصاً در ناحیة گیجگاهی.
4-    دیابت مزمن، نارسائی کلیة مزمن، گواتر، لوپوس، ام. اس، تومورهای گوش و حلق و بینی، سینوزیت مزمن.
5-    مصرف داروهای سمی برای گوش مثل جنتامایسین، استرپتومایسین، فروزماید، اتاکرینیک اسید، داروهای درمان تب مالت.
6-    پیرگوشی و توام شدن بیماریهائی چون دیابت، گواتر ونارسائی کلیه با آن.