انستیتو ادیولوژی آریا ، دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 15:02 بعدازظهر

صدا

صدا
صدا چیزی جز نوسان مولکولی منتشرشونده در محیط حد واسط] (گاز(مثل هوا)، مایع (مثل آب) و جامد (مثل چوب یا فلز)[ نیست و در علم شنوایی شناسی صداها بر دو دسته اند:
الف: Sound که در معنای عموم صدای غیر انسانی است وخود 3 زیر مجموعه دارد:
1-    صدای دلپذیر: صداهایی که ما از آنها لذت می بریم و باعث آرامش انسان می شوند شبیه صدای آلات موسیقی و موزیک یا صدای آواز پرندگان
2-    صدای اطلاعاتی که دارای مفاهم قراردادی یا کاربردی خاص هستند و اطلاعات از آنها استخراج می شود. مثلاً صدای زنگ ساعت، صدای زنگ درب منزل، صدای آلارم اتمام پخت دستگاه مایکروفر، صدای آلارم اتمام باتری موبایل و...
3-    نویر یا سر و صدای اضافی: که بلند وناراحت کننده و ناخوشایند هستند. این صداها مانع از درک صداهای اصلی می شوند و دارای اثر پوشانندگی هستند. در نظر بگیرید که در حین رانندگی موسیقی گوش می دهید و شیشه خودروی شما باز است و صدا باد وترافیک بیرون مانع از لذت بردن از موسیقی می شود. در این حال باید صدای رادیوپخش خودروی خود را زیاد کنید یا شیشه خودرو را ببندید.
ب:  Voiceصدای گفتاری که بخش عمدة ارتباط انسانی را تشکیل می دهد. عدم توانایی در درک این صداها زندگی ما را دچار مشکل می‌کند و موجبات انزوا را فراهم می کند.