انستیتو ادیولوژی آریا ، چهارشنبه 25 مهر 1397 08:07 قبل‏ازظهر

سیستم شنوایی
سیستم شنوایی
سیستم شنوایی انسان یکی از پیچیده ترین اندامهای حسی در کل مخلوقات است و صداهایی با فرکانس 20 هرتز تا 20 هزار هرتز را شنیده وتفکیک می کند!!! این سیستم مجموعه ای از اجزای بدن است که برای ایجاد حس شنوایی کامل دخالت دارند و شامل گوش ( که خود مشتمل بر لالة گوش، مجرای گوش خارجی، پردة گوش، زنجیرة استخوانچه‌ای و حلزون شنوایی است) بخش حلزونی عصب شنوایی، راههای عصبی مرکزی ( درساقه مغز) و نهایتاً قشر مغز ( لوب گیجگاهی) است.
لذا برای شنیدن کامل و تامین جهت یابی صدا به 2 سیستم شنوایی سالم ( در هر دو طرف سر) نیاز داریم