امکان استفاده از بیمه

چاپ

بیمه ساز و کاری ست که در آن یک سازمان بیمه گر بنابر قرارداد یا ملاحظاتی متعهد می شود که زیان احتمالی یک بیمه گزار را در صورت ایجاد یک حادثه یا بیماری خاص در طول دوره ی زمانی معین جبران نماید و یا خدمات خاصی را به وی ارائه دهد و در قبال انجام این کار مبالغ معینی را به عنوان حق بیمه دریافت نماید.
بیمه های درمانی نوعی بیمه هستند که خدمات تشخیصی درمانی و توان بخشی را به بیمه گزاران خود ارائه می کنند و هزینه های مربوطه را جبران می کنند.
برخی بیمه های درمانی، دولتی و نیمه دولتی (مثل بیمه سلامت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، هواپیمائی کشوری، وزارت نفت، بانک ها و...) و برخی خصوصی (بیمه ملت، پاسارگاد، آتیه سازان حافظ، ایران، دانا، البرز و...) هستند .
بخشی از هزینه های جبرانی سازمان های بیمه گر برای خرید وسایلی تحت عنوان پروتز و اروتز می باشد:

پروتز : Prosthesis وسیله ای است که جانشین عضو از دست رفته یا عملکرد آن می شود ؛ مثل دستگاه کاشت حلزون، دندان مصنوعی، پای مصنوعی، دست مصنوعی و...
اروتز : Orthosis وسیله ای کمکی است که به عملکرد اندام یا عضو کمک می کند ؛ مثل عینک، سمعک، کمربند طبی، کفش طبی و...
تفاوت اروتز و پروتز در این است که اروتز برای بهبود عملکرد اندام بدن استفاده می شود ولی پروتز جایگزین اندام بدن می شود.
بدین ترتیب سمعک وسیله ی کمک شنوایی و اروتز محسوب می شود و دستگاه کاشت حلزون جایگزین حلزون شنوایی و پروتز محسوب می شود .
در ایران در مورد کاشت حلزون هیئت امنائی وجود دارد که پس از بررسی صلاحیت بیمار کاندید شده برای کاشت، تقریبا تمامی هزینه آن را پرداخت می کند. (کاشت در ایران به علت پر هزینه بودن فقط برای یکی از گوشها انجام می شود.)
اما در مورد سمعک سازمان های بیمه گر مبالغ متفاوتی را برای جبران هزینه خرید سمعک اختصاص داده اند و حتی برخی سازمان ها (مثل بیمه ایران ، بیمه رازی، بیمه البرز) ارقام متفاوتی را در قرارداد های خود با سازمان ها و یا افراد بیمه شده تخصیص داده اند.


مدارک مورد نیاز برای دریافت تعرفه سمعک از سازمان های بیمه گر:
1-برگه ادیوگرام (نوارگوش که توسط مراکز شنوایی شناسی انجام می شود.)
2-تجویز سمعک در دفترچه بیمار توسط متخصص گوش و حلق و بینی (توجه شود که تاریخ تجویز باید بعد از تاریخ مندرج در برگه نوارگوش باشد .)
3- فاکتور سمعک که توسط متخصص شنوایی تهیه و هنگام تحویل سمعک به بیمار ارائه می شود. ( باز توجه شود که تاریخ فاکتور باید بعد از تاریخ مندرج در نسخه متخصص گوش و حلق و بینی باشد.)
4-برخی از سازمان های بیمه گر کارت گارانتی معتبر که نام بیمار در آن قید شده باشد را هم از بیمار مطالبه می کنند.


تعرفه های حمایتی سازمان های بیمه گر برای سمعک :
اگرچه سمعک زندگی اجتماعی و شاخص های کیفی و شناختی زندگی کم شنوایان را به طور بارزی تغییر می دهد ولی سازمان های بیمه گر پوشش مالی متغیری را برای آن در نظر گرفته اند.
در جدول زیر آخرین تعرفه های سازمان های بیمه گر را در مورد سمعک ملاحظه می فرمائید:

 

نام سازمان بیمه گر تعرفه حمایتی آرتروز سمعک
بیمه تامین اجتماعی برای یک گوش 1/260/000 تومان (برای کودکان زیر 7 سال 2/520/000 تومان و به صورت 2 گوشی)
بیمه سلامت برای بزرگسالان یک گوش و مبلغ 882/000 تومان (برای کودکان کمتر از 7 سال 1/764/000 تومان و به صورت دو گوشی)
بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت برای بزرگسالان یک گوش و مبلغ 882/000 تومان (برای کودکان کمتر از 7 سال 1/764/000 تومان و به صورت دو گوشی)
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح برای یک گوش 1/200/000 تومان و برای دو گوش 1/400/000 تومان
بیمه صدا و سیما برای یک گوش 1/1180/000 تومان و برای دو گوش 2/360/000 تومان
بیمه صنعت نفت برای یک گوش 1/350/000 تومان ( برای کودکان کمتر از 14 سال 2/700/000 تومان برای دو گوش)
شرکت های هواپیمائی برای هر گوش 250/000 تومان
بیمه شهرداری برای هر گوش 900/000 تومان
بیمه نظام آسایش از 250/000 تومان تا 500/000 تومان متفاوت است.
بیمه ایران بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تومان تا 2/000/000 تومان)
بیمه میهن بستگی به نوع قرارداد دارد. معمولا برای هر گوش 500/000 تومان است.
بیمه آسیا بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تومان تا 1/500/000 تومان)
بیمه آتیه سازان حافظ بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 200/000 تومان تا 500/000 نومان)
بیمه البرز بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تا 10/000/000 تومان)
بیمه رازی بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تا 15/000/000 تومان)
بیمه پارسیان کلا 700/000 تومان
بیمه بانک ملی برای یک گوش 1/800/000 تومان و برای دو گوش 3/100/000 تومان
بیمه بانک سپه برای یک گوش 4/000/000 تومان و برای دو گوش 8/000/000 تومان
بیمه بانک تجارت برای یک گوش 4/200/000 تومان و برای دو گوش 6/300/000 تومان
بیمه بانک کشاورزی برای یک گوش 4/200/000 تومان و برای دو گوش 6/300/000 تومان
بیمه بانک ملت برای یک گوش 1/800/000 تومان و برای دو گوش 2/700/000 تومان
بیمه بانک صادرات برای یک گوش 3/000/000 تومان و برای دو گوش 5/400/000 تومان
بیمه بانک مسکن برای یک گوش 4/000/000 تومان و برای دو گوش 6/000/000 تومان

 

تعرفه بیمه تامین اجتماعی :
برای یک گوش 1/260/000 تومان (برای کودکان زیر 7 سال 2/520/000 تومان و به صورت دو گوشی)
تعرفه بیمه سلامت :
برای بزرگسالان یک گوش و مبلغ 882/000 تومان (برای کودکان کمتر از 7 سال 1/764/000 تومان و به صورت دو گوشی)
تعرفه بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت :
برای بزرگسالان یک گوش و مبلغ 882/000 تومان (برای کودکان کمتر از 7 سال 1/764/000 تومان و به صورت دو گوشی)
تعرفه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح :
برای یک گوش 1/200/000 تومان و برای دو گوش 1/400/000 تومان
تعرفه بیمه صدا و سیما :
برای یک گوش1/180/000 تومان و برای دو گوش 2/360/000 تومان
تعرفه بیمه صنعت نفت :
برای یک گوش 1/350/000 تومان ( برای کودکان کمتر از 14 سال 2/700/000 تومان برای دو گوش)
تعرفه شرکت های هواپیمائی :
برای هر گوش 250/000 تومان
تعرفه بیمه شهرداری :
برای هر گوش 900/000 تومان
تعرفه بیمه نظام آسایش :
از 250/000 تومان تا 500/000 تومان متفاوت است.
تعرفه بیمه ایران :
بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تومان تا 2/000/000 تومان)
تعرفه بیمه میهن:
بستگی به نوع قرارداد دارد. معمولا برای هر گوش 500/000 تومان است.
تعرفه بیمه آسیا:
بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تومان تا 1/500/000 تومان)
تعرفه بیمه آتیه سازان حافظ:
بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 200/000 تومان تا 500/000 نومان)
تعرفه بیمه البرز:
بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تا 10/000/000 تومان)
تعرفه بیمه رازی:
بستگی به نوع قرارداد دارد. (از 500/000 تا 15/000/000 تومان)
تعرفه بیمه پارسیان:
کلا 700/000 تومان
تعرفه بیمه بانک ملی:
برای یک گوش 1/800/000 تومان و برای دو گوش 3/100/000 تومان
تعرفه بیمه بانک سپه:
برای یک گوش 4/000/000 تومان و برای دو گوش 8/000/000 تومان
تعرفه بیمه بانک تجارت:
برای یک گوش 4/200/000 تومان و برای دو گوش 6/300/000 تومان
تعرفه بیمه بانک کشاورزی:
برای یک گوش 4/200/000 تومان و برای دو گوش 6/300/000 تومان
تعرفه بیمه بانک ملت:
برای یک گوش 1/800/000 تومان و برای دو گوش 2/700/000 تومان
تعرفه بیمه بانک صادرات:
برای یک گوش 3/000/000 تومان و برای دو گوش 5/400/000 تومان
تعرفه بیمه بانک مسکن:
برای یک گوش 4/000/000 تومان و برای دو گوش 6/000/000 تومان

برای استفاده از تعرفه بیمه تامین اجتماعی می توانید با مراجعه به یکی از شعب کارگزاری بیمه تامین اجتماعی مدارک خود را تحویل داده و برای ادامه ی مراحل از آنها راهنمایی بخواهید.