Header Down Page 5

امکان تعویض سمعک های قدیمی با جدید

بیماران زیادی به کلینیک های شنوایی مراجعه می کنند که حتی 3 یا 4 سری سمعک کم استفاده یا استفاده نشده را به همراه می آوردند. مشکلات زیادی باعث عدم استفاده از سمعک برای بیماران کم شنوا می شود که برخی از آنها ناشی از تجویز نادرست سمعک توسط متخصص شنوایی و برخی ناشی از مصرف کننده است.
از جمله آن ها می توان به تجویز اشتباه (ناشی از دخالت بیمار کم شنوا در امر تجویز، خرید سمعک رده پایین، کمی مهارت علمی و تجربی متخصص شنوایی و در نظر نگرفتن فاکتورهایی چون سبک زندگی، توقع شنیداری بیمار، سن و... در تجویز) یا استفاده ناصحیح بیمار از سمعک و رعایت نکردن نکات کلیدی چون تعویض به موقع فیلتر و باتری سمعک اشاره کرد. گاهی عدم همکاری بیمار در تهیه سمعک مد نظر متخصص شنوایی و اصرار به سمعک ارزانتر یا نامریی تر می تواند باعث عدم بهره مناسب برای بیمار و کنار گذاشتن سمعک شود.
بسته به نوع سمعک و سال تولید این سمعک ها و مدت زمان استفاده، سمعک ها توسط مراکزی که تعمیرات سمعک انجام می دهند (و از قطعات این سمعک ها استفاده می کنند) قیمت گذاری می شوند و بهای آنها هنگام تحویل سمعک جدید از فاکتور سمعک بیماران کسر خواهد شد. البته ممکن است برخی از سمعک ها برای مراکز تعمیر قابل استفاده نباشند و به تبع آن ما نیز از قبول آن ها معذور باشیم. نکته مهم اینکه سمعک هایی که چند سال استفاده و فرسوده شده اند ، دیگر قابل استفاده نیستند و برای استفاده از قطعات آن ها هم دیگر نمی توان امیدوار بود.

  • تهران، بلوار آفریقا(نلسون ماندلا)(جردن)، خیابان وحید دستگردی(ظفر)، به سمت خیابان ولی عصر، بعد از بوستان کاج، ساختمان 321  (خانه ی سفید)، طبقه ی همکف
  • 88107090 021 (20خط)
  • info@aioa.ir