Header tejarat bank

بانک تجارت

بیمه بانک تجارت
خوشبختانه در میان بیمه های درمانی، بیمه های بانک ها مبالغ قابل توجهی از هزینه سمعک را پوشش می دهند .

انستیتو ادیولوژی آریانا از مراکز قدیمی معتمد و طرف قرار داد بیمه بانک تجارت است.

بیمه بانک تجارت برای دریافت سمعک مبالغ زیر را به شرح و شرایط ذیل تحت پوشش قرار داده و پرداخت می کند:
1-برای تجویز سمعک یک گوشی مبلغ 4/000/000 تومان و برای تجویز سمعک دو گوشی جمعا 6/000/000 پرداخت می شود.
2-این مبالغ هر 3 سال یکبار قابل استفاده است.
3-جهت دریافت مبلغ بیمه سمعک:
-ابتدا باید تست شنوایی انجام شود
-سپس بیمار با به همراه داشتن برگه نوار گوش(ادیوگرام) به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند.
-پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در دفترچه بیمه بانک تجارت استفاده از سمعک یک گوشی یا دو گوشی را تجویز نماید
-بیمار به مرکز شنوایی شناسی مراجعه و متخصص شنوایی اقدام به تجویز سمعک نماید و پشت برگه تجویز سمعک توسط متخصص، مرکز شنوایی شناسی تحت قرارداد مبلغ سمعک یا سمعک ها را به بانک اعلام و مهر و امضا کند
-بیمار با به همراه داشتن برگه نوار گوش(ادیوگرام) و دفترچه بیمه به قسمت بیمه امور کارکنان بانک تجارت رفته و تاییدیه بانک در خصوص پرداخت مبلغ سمعک را دریافت و پشت برگه کارشناس بیمه بانک تجارت مهر و امضا بنماید.
اکنون این برگه آماده استفاده برای مرکز شنوایی و سمعک می باشد.
-بیمار به مرکز شنوایی و سمعک مراجعه نماید، قالب گیری از گوش انجام می شود و پس از آماده شدن سمعک یا سمعک ها، بیمار به مرکز شنوایی و سمعک مراجعه نموده، سمعک ها توسط تجهیزات تخصصی تنظیم و فیتینگ سمعک تنظیم شده و فاکتور سمعک صادر می شود.
-برگه بیمه تایید شده از دفترچه بیمار جدا می شود و به همراه فاکتور سمعک و برگه ادیوگرام جهت دریافت حق بیمه سمعک به بانک تجارت ارسال می شود.
نکته مهم : در صورتی که مبلغ سمعک یا سمعک ها از مبلغ تحت پوشش بیمه بانک تجارت بیشتر بود، باقی مانده هزینه به عهده بیمار خواهد بود.

این امکان وجود دارد که کارکنان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل بانک تجارت کل کشور از این تعرفه بیمه در مرکز ما استفاده کنند و با گارانتی های طویل المدت از هزینه های تعمیرات و یا خدمات خود بکاهند.

تمامی خدمات آرزیابی های عمومی و تخصصی شنوایی (نوزادان و شیرخواران، کودکان و بزرگسالان) ، مشاوره و تجویز سمعک ، قالب گیری و تنظیم تخصصی سمعک (با امکانات ارزیابی گوش واقعی (REM)و سیستم ارزیابی های الکترو اکوستیک سمعک(HIT)) همگی با بالاترین کیفیت و با کاملترین تجهیزات تخصصی در انستیتو ادیولوژی آریانا انجام می شود و از این لحاظ انستیتو ادیولوژی آریانا از جامعترین مراکز تخصصی تجویز و خدمات سمعک در سطح کشور بوده و از این امکانات برای رضایت هر چه مطلوب تر پرسنل و مراجعین بانک تجارت استفاده خواهد شد.

  • تهران، بلوار آفریقا(نلسون ماندلا)(جردن)، خیابان وحید دستگردی(ظفر)، به سمت خیابان ولی عصر، بعد از بوستان کاج، ساختمان 321  (خانه ی سفید)، طبقه ی همکف
  • 88107090 021 (20خط)
  • info@aioa.ir