درباره شنوایی

گوش

یکی از شاهکارهای خلقت و اندام حس شنوایی و تعادل است. و شامل: – گوش خارجی (جهت جمع آوری و هدایت صدا به گوش میانی) – گوش میانی ( جهت تقویت اولیه صدا و محافظت در برابر بلندی صدا) – گوش داخلی (…

سیستم شنوایی

شامل گوش (خارجی، میانی و داخلی)، عصب شنوایی (عصب هشتم مغزی)، مسیر عصبی شنوایی در پل مغزی و ساقه مغز و قشر شنیداری است. صدا در این مسیر به گوش خارجی وارد شده، تقویت شده و تبدیل به امواج الکتریکی می شود. این…

شنوایی دو گوشی

ازآنجایی که راه های شنوایی در پل مغزی و ساقه مغز متقاطع می شوند و صدا از هر گوش به هر دو نیمکره مغز منتقل می شود، سلامت شنوایی هر دو گوش برای درک بهتر صداها (خصوصاً در محیط های شلوغ)، جهت یابی…

کم شنوایی

کاهش حساسیت شنوایی و یا ضعف در عملکرد سیستم شنوایی در شنیدن صداهاست. هرگونه آسیب به گوش خارجی و میانی، گوش داخلی (حلزون) و عصب شنوایی و نیز مسیر عصبی شنوایی تا قشر مغز و خودِ قشر شنیداری مغز، باعث کم شنوایی می…

ادیولوژیست (متخصص شنوایی شناسی)

✅ ادیولوژی (شنوایی شناسی) ✅ ادیولوژیست (متخصص شنوایی شناسی) ادیولوژی (شنوایی شنواسی): دانش شناخت چگونگی عملکرد سیستم شنوایی و تعادل، بیماری ها و معلولیت های وابسته به آن دو و پایش و توانبخشی آنها است. علم شنوایی شناسی در ارتباط مستقیم با…

چه موقع باید به متخصص شنوایی شناسی مراجعه کرد؟

چه زمانی باید به متخصص شنوایی مراجعه کرد؟ مراجعه به متخصصین شنوایی شناسی و مراکز شنوایی شناسی اگر به منظور تشخیص محل ضایعه و انجام آزمون های تشخیص شنوایی شناسی باشد، معمولاً پس از تجویز پزشک انجام می شود. یعنی بیمار به پزشک…

صدا

نوسان مولکول های هواست که در محیط حد واسط منتشر می شود. صدا یا منشأ غیر انسانی دارد (مثل صدای موسیقی، آواز پرندگان، صداهای هشداردهنده و صدای نویز زمینه ای) و یا انسانی (مثل صدای گفتار انسانی). کم شنیدن صداهای غیر انسانی ارتباط…

میزان کم شنوایی

متخصصین شنوایی پس از انجام آزمایش شنوایی نتایج را ثبت و به بیمار ارائه می کنند. یکی از متداول ترین نتایج سنجش شنوایی در فرکانس های مختلف (بم، میانه و زیر) ثبت می شود و ادیوگرام نام دارد. بسته به میزان کم شنوایی،…

علل کم شنوایی در انسان

مجموعه عواملی که باعث کم شنوایی در انسان می شوند یا مادرزادی هستند و یا اکتسابی کم شنوایی مادرزادی: که نوزاد پس از تولد دچار کم شنوایی است و علل آن ارثی (ژنتیکی) و یا عوامل دوران بارداری است. کم شنوایی اکتسابی ناشی…

علل کم شنوایی مادرزادی ژنتیکی

کم شنوایی مادرزادی (علل ارثی) کم شنوایی ژنتیکی یا همراه با سندروم (سندرومیک) است و یا غیر سندرومیک. در موارد سندرومیک غیر از کم شنوایی بیماری های دیگری در اعضای بدن مثل چشم، قلب، کلیه ها و یا معلولیت های حرکتی و حسی…
فهرست